Volské oko

, typ kruhového nebo oválného okna, které bylo od 16. stol. umísťovanáno obvykle nad vstupem nebo ve vikýři.

Související hesla