Volta

a) označení při opakování části hudební skladby (prima volta – poprvé, sekunda volta – podruhé); b) italský společenský tanec v třídobém taktu, oblíbený zejména na přelomu 16. a 17. století.