Voltairianismus

, osvícenské myšlenky navazující na Voltairovy kritické názory.