Vratislav I.

, český kníže z rodu Přemyslovců; syn Bořivoje I. a svaté Ludmily, manžel Drahomíry; otec Václava (svatého) a Boleslava I. Nastoupil po svém bratru Spytihněvovi I. Zakladatel kostela sv. Jiří na Pražském hradě.

Ottův slovník naučný: Vratislav I.

Vratislav I., kníže čes., druhorozený syn Bořivoje, prvního křesťanského knížete českého, a choti jeho Ludmily. Ponejprv Vratislav připomíná se r. 895, když po smrti mocného knížete moravského Svatopluka přišel se starším svým bratrem Spytihněvem ke králi Arnulfovi do Řezna a dal se pod ochranu říše Německé. Po smrti Spytihněvově († 912?) Vratislav nastoupil na trůn, zprávy však o jeho vládě jsou příliš chudé, abychom mohli učiniti si o ní nějaký obraz. Zdá se, že Vratislav, využitkovav nesvárů v říši Německé, přestal platiti starý poplatek. Připisuje se mu založení chrámu sv. Jiří na Hradčanech. Za manželku měl Drahomíru, dceru knížete lutických Stodoranů, která porodila mu tři syny (Václava, Boleslava, Spytihněva) a čtyři dcery (jménem známa jest jen Přibislava). Zemřel nejspíše r. 921.

Související hesla