Vratislav z Mitrovic Václav

, český šlechtic a spisovatel. V roce 1591 byl jako člen poselstva Rudolfa II. vyslán do Cařihradu; byl na tři roky uvězněn Turky pro podezření z vyzvědačství. Své zážitky působivě vylíčil v cestopise Příhody Václava Vratislava z Mitrovic (tiskem vydal až F. M. Pelcl roku 1777).

Související hesla