Vrstevnice

viz izohypsa

Ottův slovník naučný: Vrstevnice

Vrstevnice, na mapách čáry spojující buď stejné výšky nad mořem (isohypsy) nebo stejné hloubky pod hladinou mořskou (isobathy).