Vrstva


1. geologie deskovité těleso tvořené horninou sedimentární (usazenou), někdy i vyvřelou (magmatickou) či přeměněnou (metamorfovanou). Vrstva je přibližně rovnoběžná s povrchy okolních horninových jednotek a nahoře i naspodu je více nebo méně zřetelně ohraničena. Je-li mocnější jednotka složena z vrstev, jedná se o vrstevnatost; ta je tím zřetelnější, čím více se jednotlivé vrstvy liší svým složením. U vrstvy se rozeznává zejména směr, úklon a plošný rozsah; 2. matematika průnik dvou poloprostorů, jejichž hraniční roviny jsou rovnoběžné a každý z nich obsahuje hraniční rovinu poloprostoru druhého. Viz též kulová vrstva.

Související hesla