Vrubel Michail Alexandrovič

, ruský malíř a sochař; jeden z nejvýznamnějších představitelů ruské secese a symbolismu. Autor obrazů, dekorativních maleb a plastik v bronzu a v majolice. V jeho poetické a fantazijní tvorbě je patrná literární inspirace (Sedící démon a Svržený démon, inspirovaní Lermontovem, ilustrace ruských pohádek). Ústředním tématem jeho tvorby se (spolu s postupující duševní chorobou) stal problém vesmírného zla; své halucinace využíval i v některých vizionářských obrazech (Pan). Rovněž autor psychologicky propracovaných portrétů (K. D. Arcybašev).

Související hesla