Všenky

, Mallophaga – řád hmyzu zahrnující bezkřídlé ektoparazity se zploštělým tělem. Většina všenek žije v peří ptáků, jen málo druhů se vyskytuje v srsti savců. Živí se peřím, srstí nebo kožními částečkami, výjimečně sají krev. Keratin tráví pomocí symbiotických bakterií. Mají silnou vazbu na svého hostitele, po jeho smrti hynou. Při silnějším výskytu všenek ptáci trpí poškozením a znečištěním peří. Luptouš slepičí (Menopon gallinae) a peřovka slepičí (Goniocotes gallinae) žijí v peří kura domácího. Všenka psí (Trichodectes canis) žije v srsti psů; je přenašečem tasemnice druhu Dipyllidium caninum.

Ottův slovník naučný: Všenky

Všenka, zool., viz Trichodectes.

Trichodectes Nitzsch. [-dèktes], všenka, rod čmelů vyznačený tykadly nitkovitými, trojčlenými, chodidly jedním drápkem opatřenými; makadla čelistní scházejí. Přečetné druhy cizopasí na ssavcích, jichž podsadu i za loupající se pokožkou žerou. Tak na psu, zvláště na hlavě, drží se Tšenka, canis De Geer, v. psí, a na ovcích často ve velikém množství se vyskýtá Tšenka, sphaerocephalus Nitzsch. Kpk.