Vulgata

, latinský překlad bible pořízený Jeronýmem na přelomu 4. a 5. stol. Starý zákon byl přeložen v rozsahu alexandrijského kánonu biblického, avšak většinou z hebrejských originálů. Vulgata se stala trvalým oficiálním latinským textem; revidována v 16. stol. V současnosti je nahrazována Neovulgatou, která vychází z poznatků současné biblistiky.

Související hesla