Východní krize

, mezinárodní konflikt 1875 – 78 v rámci východní otázky. V roce 1875 vypuklo protiturecké povstání v Bosně a Hercegovině. Rusko v rámci propagace panslavismu začalo podněcovat balkánské Slovany. V roce 1876 vypuklo povstání v Bulharsku. Srbsko a Černá Hora vyhlásily válku Turecku. Proti ruskému vlivu ostře vystoupil britský premiér B. Disraeli. 1876 se o krizi jednalo na konferenci v Cařihradě. Nový sultán Abdülhamid II. pod tlakem Mladoosmanů vyhlásil ústavu. Rusko v tajné budapešťské konvenci přiznalo právo rakouské okupace Bosny a Hercegoviny a rozpoutalo rusko-tureckou válku 1877 – 78. Východní krize byla ukončena berlínským kongresem v roce 1878.

Související hesla