Východoevropská rovina

, rozsáhlé nížinné území převážně v evropské části Ruska mezi Severním ledovým oceánem a Černým a Kaspickým mořem; plocha asi 5 mil. km2, průměrná výška 170 m n. m. Z Východoevropské roviny se místy zvedají nízké pahorkatiny (Timanské vrchy, 471 m n. m.; Valdajská vrchovina, 343 m n. m.; Povolžská vrchovina, 375 m n. m.). Povrch tvořen morénovými uloženinami a sprašovými pokryvy, místy krystalickými horninami; pozůstatky po kontinentálním zalednění (morénové valy a řada ledovcových jezer, největší Ladožské a Oněžské). Převažuje vegetace lesů a stepí.

Související hesla