Výrobní náklady

, v penězích vyjádřená spotřeba výrobních faktorů, k níž došlo při výrobě zboží nebo služeb. Tuto spotřebu lze ocenit cenami trhu či cenami zúčtovacími – jde o bilanční pojem výrobních nákladů. Při ohodnocení tzv. alternativními náklady, tj. ztrátami vzniklými tím, že použité výrobní faktory nemohly být použity k výrobě jiných statků, jde o tzv. národohospodářský pojem výrobních nákladů. Celkové náklady lze členit z řady hledisek: podle toho, zda jsou závislé na množství produkce (variabilní), anebo jsou na něm nezávislé (fixní); podle fáze výroby, v němž vznikají; z hlediska kalkulačního třídění.

Související hesla