Vzdoropapež

, křesťanství ten, kdo se k úřadu papeže dostal nelegitimním způsobem a osobuje si úřední moc. Jedná se tedy o uchvatitele (někdy v dobré víře), používajícího moci, kterou nemá, protože je bez legitimního poslání vládnout církvi. V dějinách církve katolické se počet vzdoropapežů pohybuje kolem 25 – 40. Prvním vzdoropapežem byl sv. Hyppolit, římský kněz (217 – 235), posledním vzdoropapežem byl Felix V., Amadeus VIII. Savojský († 1451).

Související hesla