Vztah sociální

, chování lidí zaměřené vůči sobě navzájem; jedna ze základních sociologických kategorií. Vztahy sociální se utvářejí jako vztahy meziosobní i jako vztahy mezi sociálními skupinami. Jsou jevem sociálním, který se vyznačuje velkou mnohotvárností; vztahy sociální se diferencují podle svého ekonomického, politického, právního a kulturního obsahu, vytvářejí se v situacích spolupráce, soudržnosti (tzv. vztahy sociální asociativní, sdružující), ale i konfliktu a boje (vztahy sociální disociativní, rozlučující). Viz též interakce.

Související hesla