Wagner Richard

, německý skladatel a dirigent; byl reformátorem opery. V letech 1848 – 49 se účastnil revolučních událostí, pak žil převážně ve Švýcarsku (Curych, Luzern, Tribschen), ale i v Itálii (Benátky) a Francii (Paříž). V roce 1872 se usadil v Bayreuthu, kde dal v letech 1872 – 76 za podpory svých příznivců vybudovat operní divadlo Festspielhaus, v němž se dodnes pořádají festivaly jeho děl (Bayreuther Festspiele). Vytvořil koncepci hudebního dramatu (Gesamtkunstwerk), které má být vyváženou syntézou všech zúčastněných složek. Rozvinul melodickou složku (užití příznačných motivů, tak zv. „nekonečné melodie“), přinesl nové prvky v harmonii (zejména v opeře Tristan a Isolda), v instrumentaci (mohutný provozovací aparát, uplatnění dechových nástrojů, zejména lesních rohů a tub, tak zv. Wagnerovy tuby), nově řešil vztah hudby a slova. Libreta ke svým operám si psal sám; náměty čerpal zejména z mytologie a ze středověkých eposů. Opery: Víly, Zákaz lásky, Rienzi, Bludný Holanďan, Tannhäuser, Lohengrin, tetralogie Prsten Nibelungův (Zlato Rýna, Valkýra, Siegfried, Soumrak bohů), Tristan a Isolda, Mistři pěvci norimberští, Parsifal. Do ostatních oblastí hudební tvorby zasáhl výjimečně (Faustovská předehra, Siegfriedova idyla). Je autorem teoretických spisů (Umění a revoluce, Umělecké dílo budoucnosti, Opera a drama). Několikrát navštívil Čechy (Teplice, Mariánské Lázně, Praha aj.).

Související hesla