Wain John

, anglický prozaik a básník. Patřil ke generaci rozhněvaných mladých mužů. Román Pospíchej dolů zachycuje mladého hrdinu rebelujícího proti anglickému třídnímu systému. Významné jsou též romány Strike the Father Dead (Zabij otce), Menší nebe a Zima v horách.

Související hesla