Waldorfská pedagogika

, nauka o výchově a umění výchovy. Vychází z antropozofie, zformované R. Steinerem. Je organizována jako svobodná škola, která podporuje individuální nadání a tvořivý duchovní život, zajišťuje všestranný vývoj dítěte včetně hudebních oborů. Bývá organizována od mateřské školy po maturitu, diferenciace předmětů začíná od 8. ročníku.

Související hesla