Walpole Horace

, anglický prozaik. Záliba ve středověku jej vedla k tomu, že své sídlo Strawberry Hill přestavěl v gotickém stylu a napsal zde první gotický román Otrantský zámek, který se vyznačuje nadpřirozenou fantastičností a hrůzostrašnou atmosférou.

Ottův slovník naučný: Walpole Horace

Walpole: Horace, spis. angl. (* 1717 – † 1797 v Londýně), třetí syn před. Vzdělav se v Etoně a v Cambridgei, podnikl s přítelem básníkem Greyem cestu do Italie. Navrátiv se byl mnoho let členem sněmovny poslancův, ale nikterak politickou činnosti nevynikl. Vládna velikým jměním po otci a od r. 1791 i po synu svého nejstaršího bratra, po němž zdědil také hodnost earla (hraběte) Oxfordského, vedl pohodlný život zámožného šlechtice a krátil si čas sbíraje starožitnosti a znamenitosti, které ukládal na svém sídle řečeném Strawberry-Hill, blíže Twickenhamu, jež znenáhla přetvořil v »Gotský hrad«, u vrstevníků dobře známý. Konal opětné cesty do Paříže, skládal lehké verše a hříčky slohové, pokoušel se v kritice umělecké a hojně si dopisoval s různými přáteli. Na svém sídle Strawberry-Hill měl i soukromou tiskárnu. Složil a vydal četné spisy. Nejznamenitější z nich jsou hojné dopisy (počtem skoro 2700), jež jsou psány velmi živě a dotýkají se téměř všech veřejných i soukromých poměrů soudobého života. Pověstným stal se se Walpole fantastickým románem The Castle of Otranto, jejž r. 1764 napsal jako prý překlad vlašského rukopisu mnicha Onufria Montalta z Neapole z r. 1529. Ale je to práce jeho vlastní, již skládati se jal následkem živého snu, v němž viděl »na schodech starožitného hradu ohromné rámě rytířské v plné zbrojį. I dal se prý do díla bez určitého rozvrhu, ale připoután jsa k němu láskou, dokončil je ani ne v celých dvou měsících. Hlavním motivem všech dějů je tam tajemná pověrečná hrůza, jež se budí náhromaděnými prostředky jako jsou strašidelné postavy rytířské chodící po hradě o půl noci, obraz, který vzdychá a z rámce vystupuje v hodinu duchů, kostlivec v habitě mnišskěm, hojnost tajných chodeb, padacích dveří, podzemních sklepení a pod. Děj vůbec je fantastický, úryvmo se vyvíjející, charakteristika jednajících osob nedokonalá. Ale v době, kdy literární trh byl zaplavován jednak přemrštěným richardsonským citlivůstkářstvím, jednak zevšednělostmí tuctových příběhů ze života, i chatrné dílo Walpovo se potkalo se zdarem a oblibou úžasnou, zjednávajíc rázem zase platnost romantismu středověkému. Walpovi dostalo se hojně napodobitelů, z nichž nejeden vynikl nad mistra. (Srv. Chambers's Cyclop. of English Literature, 19033 II, str. 8 a 411, kde jsou uvedeny i jiné hojné pomůcky literární.) VM.

Související hesla