Walpole Robert

, britský státník. V letech 1715 – 17 a 1721 – 42 byl předsedou vlády a ministrem financí. Od roku 1714 byl vůdcem strany whigů a vedoucí osobností britské politiky 1. pol. 18. stol. Mírovou politikou orientovanou na ekonomický rozvoj a mezinárodní rovnováhu sil přispěl k upevnění pozice Velké Británie ve světě.

Ottův slovník naučný: Walpole Robert

Walpole: Robert, hrabě z Oxfordu, státník angl. (* 26. srp. 1676 v Houghtonu v Norfolku – † 29. břez. 1745). Studoval v Cambridgei a r. 1701 vstoupil do dolní sněmovny, kde náležel k vůdcům whigů. Od r. 1708 byl sekretářem vojenství a podporoval politiku Marlboroughovu. Po pádu téhož byl na krátký čas vězněn v Toweru a ze sněmovny poslanců vyloučen, v krátce však zvolen znovu. Za svoje zásluhy o hannoverskou posloupnost jmenován od krále Jiřího I. r. 1714 tajným radou a válečným pokladníkem. V říjnu 1715 jmenován prvním lordem pokladu a kancléřem pokladny, ale pro neshody s králem složil svoje úřady a vstoupil r. 1717 do opposice; avšak r. 1721 znova se smířil s vládou přejav svoje úřady. Jako ministr financi spravoval státní poklad s velikou obezřetností a snažil se také zahraniční zápletky porovnati cestou diplomatickou; mimo to podporoval horlivě průmysl a obchod a fedroval kolonie americké. Vládě pojistil hlasy poslan. sněmovny rozsáhlým podplácením a zůstával na dvoře i za Jiřího II. osobou oblíbenou. Znenáhla však jeho vliv v parlamentě klesal a Walpole nerad odhodlal se k vojně se Španělskem r. 1739, pak r. 1741 s Francii. Když i princ Waleský vstoupil proti němu do opposice, Walpole složil r. 1742 všecky svoje úřady. Byl však jmenován peerem, titulem hraběte Oxfordského a vykázána mu pense 4000 lib. st. Když však přes to hroženo mu vyšetřováním, byl parlament rozpuštěn. Walpole získal si rozhodně zásluhy o parlamentní soustavu v Anglii a byl prvním premierministrem v moderním slova smyslu. R. 1855 zřízen mu ve Westminster Hallu pomník. Srv. Coxe, Memoirs of the life and administration of Sir Rob. Walpole (Lond., 1789, 3 sv.); Ewald, Sir R. Walpole, a political biography (t., 1877); J. Morley, Walpole (t., 1889).

Související hesla