Wartburg

, hrad ve středním Německu ležící nad Eisenachem v Durynsku. Původně zde bylo sídlo durynských landkrabat; opevněný okrsek od konce 11. stol., výrazně byl přestavěn ve 12. – 13. stol. (je dochován románský palác). Ve středověku byl Wartburg častým cílem potulných muzikantů a pěvců, kteří inspirovali německé umělce (R. Wagner). Od roku 1485 byl v majetku saských vévodů. V letech 1521 – 22 pobýval na hradě M. Luther. V 19. stol. byla větší část hradu přestavěna. Hrad je od roku 1999 součástí světového kulturního dědictví UNESCO.

Ottův slovník naučný: Wartburg

Wartburg: hrad a zámek ve velkovévodství Sasko-výmarském, 173 m nad Eisenachem, 394 m n. m., vystavěný v l. 1067 – 70, býv. oblíbené sídlo lantkrabí durynských. Zámek byl v novější době (od r. 1847) nádherně restaurován velkovévodou Karlem Alexandrem. V domě rytířském na straně sev. ukazuje se jizba Lutherova, v níž tento reformátor po celý rok 1521 – 22 v dobrovolném vězení se zdržoval. – Ke hradu tomuto víže se pověst o zápase pěvců na Wartburgu (Sängerkrieg auf der Wartburg), který prý zde se konal r. 1206 nebo 1207 a jehož se účastnili nejznamenitější básníci oné doby: Walther v. d. Vogelweide, Wolfram v. Eschenbach, Biterolf, Reinmar v. Zweter a Heinrich v. Ofterdingen. Srv. Plötz, Ueber den Sängerkrieg auf der Wartburg (Výmar, 1851).

Související hesla