Watt James

, skotský fyzik a vynálezce; mechanik na univerzitě v Glasgowě. Zlepšil konstrukci atmosférických parních strojů. Jeho dvojčinný parní stroj s kondenzátorem a mechanismem na převod přímočarého pohybu pístu na otáčivý pohyb setrvačníku (v roce 1781), později řízený odstředivým regulátorem otáček (v roce 1784), se stal univerzálním motorem, který přispěl k vyvolání první průmyslové revoluce. K vývoji parního stroje přispěl i dalšími vynálezy (setrvačníkový regulátor a čtyřkloubový mechanismus).

Ottův slovník naučný: Watt James

Watt [uot] James, mechanik angl. (nar. 19. led. 1736 v Greenocku ve Skotsku – † 19. srpna 1819 v Heathfieldu u Birminghamu). Učil se u otce tesařství, r. 1755 vstoupil do učení k mechanikovi J. Morganovi v Londýně, r. 1756 vrátil se do Glasgowa, kdež r. 1757 stal se mechanikem na universitě. Jsa chud, nemohl navštěvovati školy a ústavy odborné. V prázdných chvílích horlivě studoval a sám svým přičiněním a pílí nahradil vše, co ústavy ty mohly mu poskytnouti. V Glasgowě seznámil se s Adamem Smithem, slavným národohospodářem, který, překvapen jsa jeho hlubokými myšlenkami, oblíbil si Watta a seznámil jej s tamními učenci. Již r. 1762 Watt zabýval se studiem vlastnostmi páry, ale teprve rok 1763 přivedl myšlenky jeho na nový směr, kterým dodělal se veliké slávy. V tomto roce dán mu do správky parní stroj Newcomenův, kterého se používalo k demonstraci při přednáškách universitních. Watt soustředil veškeru svoji snahu a práci na poznání nedostatků stroje tohoto a jejich odstranění, což se mu také k plné spokojenosti představených podařilo. Výsledek ten vedl jej, že r. 1764 opustil místo mechanika a byl činný jako zeměměřič, civilní inženýr, neustále hloubaje o zdokonalení parního stroje. R.1767 odstranil vstřikování studené vody pod píst a zavedl parní kondensátor mimo stroj se nalézající. R. 1769 použil páry i při stlačovaní pístu, t. j. zavedl stroj dvojčinný; r. 1772 spojil se s Roebuckem, aby vynálezy své zužitkoval, r. 1773 s Boultonem založil továrnu na parní stroje v Soho. R. 1780 vynašel kopírovací lis, 1782 zavedl setrvačník u parního stroje, 1783 vyslovil po prvé, že voda je sloučeninou,1784 sestrojil u parního stroje světoznámý parallelogramm po něm zvaný, centrifugální regulátor. Pracemi svými Watt vlastně přivedl parní stroj k plné jeho platnosti, dokonalosti a proto pokládá se za vlastního vynálezce parního stroje. Pro své zásluhy v oboru tomto jmenován r. 1785 členem král. vědecké spol. v Londýně a r. 1814 členem pařížské akademie věd. R. 1800 převedl obchod na svého syna Jamesa (1769 – 1848), který se synem Boultonovým závod dále vedl. Po smrti Wattově postaven mu pomník ve Westminsteru, Birminghamu a v Greenocku.

Související hesla