Waugh Evelyn Arthur John

, anglický prozaik. Ve 20. a 30. letech vynikl jako humorista a satirik, zesměšňující konvenční anglický způsob života (Sestup a pád, Křehké nádoby, Hrst prachu, Black Mischief – Černá neplecha, Scoop – Sólokapr). Jeho styl byl ovlivněn pikareskním románem; vyznačuje se rychlým střídáním scén a častým užitím dialogů. Za 2. světové války sloužil u námořní pěchoty na Krétě a v Jugoslávii; tyto zkušenosti uplatnil ve válečné trilogii Sword of Power (Meč cti). Hlavním tématem románu Nečekaný návrat je náboženství (kritika církevních i světských kruhů). Humorný románek Drazí zesnulí, satira na americkou komercionalizaci nevyhýbající se ani smrti, vyjadřuje Waughův rostoucí odpor k moderní civilizaci, kterou autor poměřuje s idealizovanou minulostí.

Související hesla