Webern Anton

, rakouský skladatel, dirigent a pedagog; jeden z představitelů druhé vídeňské školy. Psal zejména kratší, výrazově i použitými hudebními prostředky koncentrované skladby, v nichž významnou úlohu hraje barva zvuku. Ovlivnil poválečnou hudební tvorbu (punktualismus). Z díla: Pět vět pro smyčcové kvarteto, Šest kusů pro velký orchestr, Šest bagatel pro smyčcové kvarteto, Pět kusů pro orchestr, Tři malé kusy pro violoncello a klavír, Symfonie pro komorní orchestr, Koncert pro devět nástrojů, Variace pro klavír, Variace pro orchestr, kantáta Das Augenlicht (Zrak), písňové cykly.

Související hesla