Webster John

, anglický dramatik. Hry Bílá ďáblice a Vévodkyně z Amalfi představují jakubovskou tragédii hrůzy; vycházejí z tématu msty a spočívají v efektním hromadění pochmurných, hrůzných scén, v nichž jsou lidské hodnoty podrobovány zkouškám mravně zkaženého světa.

Ottův slovník naučný: Webster John

Webster: John, dramatický básník angl., byl o něco mladší vrstevník Shakespearův. Ze života jeho naprosto nic jistého není známo; ani kdy se narodil a kdy zemřel, nelze říci bezpečně. Pouhou domněnkou jest, že náležel do cechu krejčovského v Londýně. Básniti začal asi r. 1602, a byl prý nejprve pouze spolupracovníkem Marstonovým (při veselohře The malcontent) a Deckerovým (zejména při dramatě Sir Thomas Wyatt). Pro vlastní práce obíral si se zálibou ukrutné a vášnivé výjevy z dějin italských. Složil hlavně tragédie The white devil or Vittoria Corombona (tišť. 1612), The duchess of Malfi (tišť. 1623), Appius and Virginia (tišť. 1654) a romantickou komédii The devil's law case (tišť. 1623). – Webster u vrstevníků nedobyl si veliké slávy a později poklesl úplně v zapomenutí, až památku jeho obnovili na počátku stol. XIX. Charles Lamb a William Hazlitt. Tito – a s nimi také básník Swinburne – chválí hloubku a mohutnost jeho tragického pathosu i mistrnost úchvatné mluvy, v těch příčinách i Shakespearovi jej stavíce na roveň, ale nemohou upříti chatrné osnovy a nestejnosti v provedení různých částí jeho dramat. Srv. Chambers's Cyclop. of English Literature 19033, I. str. 426 a literaturu tamtéž uvedenou. VM.

Související hesla