Wells Herbert George

, anglický prozaik. Patří k zakladatelům anglické science fiction; byl ovlivněn J. Vernem a T. H. Huxleym. Prózy Stroj času, Ostrov dr. Moreaua, Neviditelný, Válka světů či První lidé na Měsíci vyjadřují zájem Wellse o rozvoj vědy, ale jsou též varováním před nebezpečím, které z toho pro lidstvo plyne. Druhou linii jeho umělecké tvorby představuje rozvíjení tradice dickensovského realismu, např. v románech Kipps (zde využil své zkušenosti učedníka v obchodu s textiliemi), Příběh pana Pollyho, Láska a pan Lewisham. Oba proudy spojuje vrcholný společenskokritický román Tono-Bungay. Wells byl též významným společenským myslitelem; byl ovlivněn socialismem fabiánského hnutí. Jeho pozdější práce (Rozum v koncích) však vyjadřují pesimismus a skepsi. Je též autorem Dějin světa.

Ottův slovník naučný: Wells Herbert George

Wells: Herbert George, spisovatel anglický (* 21. záři 1866 v Bromleyi, hrabství kentském) studoval v Londýně, redigoval »Student's Magazine« královské kolleje vědecké (Royal College of Science) a stal se posléze lecturer in biology na University Tutorial College. Vydal r. 1892 příručku Text book of biology, často vydávanou a byl spolupracovníkem řady různých sborníků. Od r. 1895 počal pak vydávati knihy samostatné, romány vědecké po způsobu Vernerově, z nichž uvádíme: Select conversations with un uncle; The time machine; The wonderful visit; The stolen bacilus and other incidents (vesměs r. 1895); The island of dr. Moreau; The wheels of chance (1896); The invisible man; The Plattner story and others (1897); The war of the worlds; Certain personal Matters (1898); When the sleeper wakes; Tales of space and time (1899); Love and Mr. Lewisham (1900); Anticipations of the reaction of mechanical and scientific progress upon human life and thought; The first men in the Moon (1902); The Sea Lady (1903); The making of Men a Kipps (1904). Česky vyšlo: »Stroj časų a »Neviditelný«, přel. Pavla Moudrá (Angl. knihovna Ottova, 1905).

Související hesla