Werner Abraham Gottlob

, německý geolog a mineralog, profesor báňské akademie ve Freibergu. Jeden ze zakladatelů neptunismu. Vznik sopek vysvětloval vyhořením podzemních slojí uhlí. Zavedl přesný popis minerálů určováním jejich vnějších znaků.

Ottův slovník naučný: Werner Abraham Gottlob

Werner: Abraham Gottlob, geolog a mineralog něm. (* 1750 ve Wehrau v Horní Lužici – † 1817 v Drážďanech), studoval na hornické akademii ve Freiberce, pak práva, potom vědy přírodní na universitě v Lipsku, od r. 1775 působil ve Freiburce přednášeje na hornické akademii o mineralogii a hornictví. R. 1850 postaven mu ve Freiburce pomník (od Rietschela). Vynikl v mineralogii jsa původce praktické soustavy nerostů, zvláště však proslul v geologii jakožto zakladatel nauky neptunistické, totiž o povstání vrstev zemských působením moře. Hlavní spisy jeho jsou: Über die äusseren Kennzeichen der Fossilien (Lip., 1764); Kurze Klassifikation und Beschreibung der Gebirgsarten (Drážď., 1787); Neue Theorie über die Entstehung der Gänge (Freiberg, 1791); Verzeichnis des Mineralienkabinetts des Berghauptmanns Pabst v. Ohain (t., 1791 – 92, 2 sv.).

Související hesla