Whitehead Alfred North

, anglický matematik a filozof. Pod vlivem G. Boolea se zabýval zkoumáním matematických základů logiky, spolupracoval s B. Russellem (společně napsali Principia mathematica). Jeho filozofie je moderní interpretací myšlenek Platóna, Aristotela a G. W. Leibnize , chce být vysvětlením a vyvozením důsledků moderní vědy, zvláště fyziky. Přírodu chápal dynamicky, pojem substance nahradil dynamickým, organickým a tvořivým pojmem událost. Příroda je ve stavu neustálého přechodu k novému, objekty jsou pouze statické momenty tohoto procesu, jsou to charaktery událostí. Událostí je i akt vnímání. Vrcholem jeho kosmologie je idea božství, které je principem ohraničování, výběru z možností: Bůh je síla, která z mnoha možností vybírá skutečnost. Metafyzika musí podle něho splňovat vědecká kritéria, zvláště konzistentnost a empirickou aplikovatelnost. Hlavní díla: Adventures of Ideas (Dobrodružství myšlenek), Process and Reality (Proces a realita).

Související hesla