Willaert Adrian

, vlámský skladatel; v letech 1522 – 25 působil ve Ferraře, v letech 1925 – 27 v Modeně, od roku 1527 byl kapelníkem chrámu sv. Marka v Benátkách. Je jedním z představitelů benátské školy. Je autorem mší, motet, žalmů, madrigalů a ricercarů. K jeho žákům patřil např. A. Gabrielli.

Ottův slovník naučný: Willaert Adrian

Willaert [vilárt] Adrian, znam. hud. skladatel nizozemský, zakladatel školy benátské (* 1480 v Bruggách – † 1562). R. 1516 přišel do Říma, ale nenašed zde žádného zaměstnání vstoupil do služby Ludvíka II., krále čes. a uher. jakožto ředitel kapely a zůstal u něho až do bitvy u Moháče r. 1526. Potom odešel do Benátek a stal se tam r. 1527 kapelníkem u sv. Marka. Psal motetta, madrigaly, hymny, žalmy a j.

Související hesla