Wilson, sir Angus

, anglický prozaik a esejista. Jeho romány a povídky jsou satirami na snobství, přetvářku a klam, pokřivující tradiční společenské hodnoty. V raném období navázal na realismus dickensovského vypravěčství; romány Hemlock and After (Bolehlav a co bylo dál), Anglosaský postoj, The Middle Age of Mrs Eliot (Střední věk paní Eliotové) zachycují člověka v období životní krize a osamění. Počínaje románem The Old Men at the Zoo (Starci v zoo) se ve Wilsonově díle projevil příklon k fantastičnosti a experimentu. Technika románu Kdo by se taky smál, parodické přehlídky Anglie 20. stol., je inspirována V. Woolfovou a román Čím hoří svět zobrazuje současný Londýn optikou faëthónovského mýtu. Je autorem životopisu Svět Charlese Dickense a prací o divadle.

Související hesla