Wilson Harold James

, britský politik a ekonom. V letech 1963 – 76 byl vůdcem Labouristické strany. V letech 1947 – 51 byl ministrem obchodu, v letech 1964 – 70 a 1974 – 76 byl předsedou vlády. Jeho vláda se pokusila o vstup Velké Británie do EHS, v roce 1968 opustila britské obranné závazky na východ od Suezu a snažila se čelit vážným problémům ve společnosti i v hospodářství. Přijala řadu zákonů, které liberalizovaly některé oblasti legislativy (umělé přerušení těhotenství, postavení homosexuálů, zrušení trestu smrti ap.), rozšířila možnosti vzdělání (zakládání nových univerzit) a omezila přistěhovalectví ze zemí Commonwealthu.

Související hesla