Witkojcová Mina

, dolnolužickosrbská básnířka, publicistka, prozaička, dramatička a překladatelka. Je autorkou lyrickoepické poemy Erfurtské vzpomínky a veršované hry Fryco a Majka. Její prózy souvisely s novinářskou prací (výbor Po drogach casnikarski, česky vyšlo pod názvem Cestami redaktorky Casniku). Překládala hornolužické básníky a prózy B. Němcové.

Související hesla