Witt Jan de

, nizozemský politik. Od roku 1653 byl velkým pensionářem a faktickým vládcem Spojených nizozemských provincií. Usiloval o likvidaci postavení oranžské dynastie a upevnění moci buržoazie. Vedl dvě anglo-nizozemské války. Neúspěch ve válkách s Anglií, Portugalskem a s anglo-francouzsko-švédskou koalicí znamenal ztrátu pozic Nizozemí jako námořní velmoci. Politická krize vedla ke státnímu převratu; byl svržen a posléze zavražděn.

Související hesla