Woolfová Virginia

, anglická prozaička. Jako hlavní představitelka modernistické umělecké skupiny Bloomsbury Group významně přetvořila formu anglického románu. Tématem jejích děl je každodenní život anglických středních vrstev; důraz však neklade na samotný příběh, nýbrž na zachycení myšlenek, dojmů a pocitů postav. Metoda proudu vědomí je dále obohacena silným lyrismem a výtvarným viděním skutečnosti. Rané práce (The Voyage Out – Plavba, Night and Day – Noc a den) jsou ještě vyprávěny tradičním způsobem, v dalších románech a povídkách (Jacob’s Room – Jákobův pokoj, Paní Dallowayová, K majáku, Vlny, The Years – Roky, Mezi akty) sílí umělecký experiment. Je autorkou fantastického románu Orlando o změně hrdinova pohlaví a jeho pouti dějinami.

Související hesla