Wyka Kazimierz

, polský literární historik, kritik a esejista. Zabýval se polskou literaturou od romantismu do současnosti (Pan Tadeusz – Pan Tadeáš, Pogranicze powieści – Na pomezí románu). Česky vyšel výbor O potřebě literární historie.