Xanthippé

, 4. stol. př. n. l., manželka Sókratova. Tradice jí přisoudila hádavou a nesnášenlivou povahu. V přeneseném významu hádavá žena, xantipa.

Ottův slovník naučný: Xanthippé

Xanthippé, manželka Sókratova, žena prý svárlivá a hašteřivá, ač snad neprávem se jí tyto vlastnosti přidávají. Srv. Zeller, Vorträge und Abhandlungen (1875).

Související hesla