Xenofón z Athén

, řecký vojevůdce, spisovatel a historik. Je autorem rozsáhlého literárního díla. Nejvýznamnější jsou spisy historické Hellénika (Řecké dějiny), kde navazoval na dílo Thúkýdidovo. K dalším dílům patří Kyrú paideia (O Kýrově vychování), Apomnémoneumata Sókratús (Vzpomínky na Sókrata) a Anabasis (Kýrovo tažení).

Související hesla