Xenokratés z Chalcedónu

, řecký filozof; od 339 scholarcha Akadémie, nástupce Speusippův. Jeho spisy se nedochovaly.

Ottův slovník naučný: Xenokratés z Chalcedónu

Xenokratés z Chalkedonu v Bithynii, filosof řecký (* 396 př. Kr. – † 314 v Athénách), byl žákem Platónovým, jejž provázel na jeho cestě do Sicilie. Po smrti Speusippově r. 339 byl náčelníkem akadémie. Ideologii Platónovu promísil mystickými živly pythagorské nauky číselné; rozděleni filosofie na logiku, fysiku a éthiku, Platónem naznačené, provedl určitě. Z jeho spisů zachovaly se nepatrné zlomky. Vážnost jeho povahy získala mu všeobecnou úctu a stát Athénský pověřil jej opětovaně diplomatickými posláními.

Související hesla