Young Edward

, anglický básník, dramatik a literární kritik. Jako zakladatel žánru hřbitovní a noční poezie měl silný vliv na německý romantismus; ovlivnil i českou obrozenskou literaturu. Božskou, geniální inspiraci stavěl proti rozumu. Je autorem básní o smrti Night Thoughts (Noční myšlenky, česky vyšlo pod názvem Kvílení aneb rozjímání noční). Je autorem klasicistních tragédií, např. The Revenge (Pomsta).

Ottův slovník naučný: Young Edward

Young: Young Edward, básník anglický (* na poč. čce 1683 v Uphamu u Winchestru – † 5. dub. 1765 ve Wetwynu, Hartford), syn duchovního, který byl kaplanem Vilémovým a Mariiným, byl vychován ve škole westminsterské a studoval práva v Oxfordě. Mládí jeho vyplnil pohnutý život světský: Young hleděl získati slávu i jmění jako módní básník dvorský a velkosvětský. V poesii debutoval listem k lordovi Lansdowneovi, jenž je přeplněn neslušným lichocením. Z r. 1719 jest první jeho hra Busiris, která byla hrána na divadle Drury Lane, z r. 1721 tragédie žárlivosti The Revenge, která setkala se s velikým úspěchem. R. 1728 vydal soubor svých menších satir The universal passion, která jej postavila zcela blízko Popeovi. Young stal se literární celebritou anglickou; v Eastbury byl představen Voltaireovi. Když mu bylo přes 40 let, Young věnoval se duchovnímu stavu a stal se r. 1727 kaplanem Jiřího II.; r. 1730 obdržel faru ve Wetwynu. Až posud Young básnil běžným módním směrem racionalisticky pseudoklassickým, v němž byl mistrem Pope; sem náleží i pochmurná báseň The last day. Teprve v pozdějších letech dvě těžké rány osudu, smrť ženy jeho a dvou pastorků, probudily jeho vlastní síly básnické a byly podnětem k básnickému dílu, na němž se dnes zakládá sláva Yova: The complaint or night thoughts on life, death and immortality (1742). Báseň tato, meditace náboženského rázu nad životem a osudem lidským, jest psána blankversem, rozdělena na devět částí a má skoro šest tisíc veršů. Vyznačuje ji citová opravdovost, ušlechtilý pathos, melodický verš; ale není prosta ani citelných vad, přílišných opakování, monotonnosti inspirace i výrazu, místy temná šroubovanost. Báseň ta měla veliký vliv na literaturu anglickou i evropskou; znamenala obrat od posavadního racionalismu v sentimentalismus; předcházela citovému romantismu, napovídala jej. »Noční myšlenky« Yovy byly přeloženy do němčiny, kde vzbudily nadšení Klopstockovo; ve francouzské literatuře zjednaly si přátele v Diderotovi, Robespierreovi a Mme de Staël a působily zde na přeměnu literárního směru i vkusu; do češtiny přeložil »Noční kvílení« Jan Nejedlý. Z ostatních méně význačných děl Yových jmenujeme ještě: The ocean (1728); The Centaur not fabulous (1754); aesthetický traktát Conjectures on original composition (1759), v nichž hlásá vědomé odvrácení od klassicistického racionalismu a přichýlení k přírodě, zdroji vší původnosti. Souborné vydání Yových Works z r. 1741 ve 2 sv., 1757 a čast. ve 4; Reed doplnil je po smrti Yově 2 svazky z pozůstalosti básníkovy (1767 – 78). Moderní vydání Poems v Bostoně 1854 s úvodní biografií Mitfordovou a z t. r. vydání Nicholsonovo s úvodním životopisem Doranovým. Srv. Howard, The beautics of Young (1834); Thomas, E Young, sa vie et ses oeuvres (Pař., 1902).

Související hesla