Zadržování komunismu

, zahraničněpolitická strategie USA v době války studené formulovaná Trumanovou doktrínou. Prostředkem této politiky v Evropě bylo NATO, na Dálném východě ANZUS a SEATO, na Předním východě po krátkou dobu CENTO. V 60. letech byla taktika zadržování komunismu rozšířena i na oblast Afriky a Latinské Ameriky.