Základní školy

, ZŠ – školy poskytující v rámci povinné školní docházky ucelené základní všeobecné a polytechnické vzdělání. Připravují žáky pro další studium na všech typech středních škol. V ČR má základní škola 9 ročníků (1. – 4. ročník tvoří 1. stupeň, 5. – 9. ročník 2. stupeň). Docházka do základní školy je povinná pro děti od 6 let. Odklad jejího zahájení může být povolen z důvodu psychické nebo sociální nezralosti dítěte. Vyučování na základní škole probíhá podle učebních plánů a učebních osnov. Učební program schvaluje ředitel školy, který může rovněž zřizovat speciální třídy pro postižené děti.

Související hesla