Základová patka

, stavebnictví plošný základ tvaru desky, hranolu nebo stupňovité pyramidy z prostého betonu nebo železového betonu.

Související hesla