Základová půda

, stavebnictví hornina tvořící podloží základu stavby. Podle únosnosti a stlačitelnosti se základová půda dělí na horniny skalní a poloskalní, zeminy nesoudržné (štěrkovité, písčité), soudržné (jílovité) a násypy.

Související hesla