Zákony zachování

, zákony vyjadřující časovou neměnnost určité fyzikální vlastnosti izolované soustavy. K nejvýznamnějším patří zákony zachování hmotnosti, energie, hybnosti, momentu hybnosti, elektrického náboje. Tyto zákony zachování se nazývají absolutní, protože platí bez výjimky ve všech procesech při libovolné interakci částic soustavy. Některé zákony zachování platí pouze v ohraničené oblasti jevů (při silných interakcích zákon zachování izotopického spinu, při silných a elektromagnetických interakcích zákon zachování parity).

Související hesla