Zambie

, Zambijská republika, anglicky Republic of Zambia – vnitrozemský stát v jižní Africe; 752 614 km2, 8,8 mil. obyvatel (1998), hustota zalidnění 12 obyv./km2, hlavní město Lusaka (982 000 obyvatel, 1990); úřední jazyk angličtina, měnová jednotka 1 zambijská kwacha (ZMK) = 100 ngwee. Administrativní dělení: 9 provincií. – Povrch tvoří mírně zvlněné náhorní plošiny (1 000 – 1 500 m n. m.), z nichž se zvedají horské masívy (na východě pohoří Muchinga, 1 848 m n. m., některé vrcholy v severovýchodním pohraničí přesahují 2 000 m n. m.). Většinu území odvodňuje Zambezi; největší přítok Kafue. Zambii patří části jezer Tanganyika a Mweru, ve vnitrozemí jezero Bangweulu, obklopené bažinami. Na hranicích se Zimbabwe vodní nádrž Kariba. Tropické monzunové podnebí s letními dešti. Porosty savan a řídkých savanových lesů. – Řada národních parků; Mosioatunya (66 km2, vyhlášen v roce 1972, chrání stejnojmenné vodopády) je součástí světového přírodního dědictví; Kafue (22 400 km2, vyhlášen 1950). – Obyvatelstvo tvoří zejména bantuští černoši, nejpočetnější jsou Bembové (36 %, 1980) a Nynjové (18 %). Náboženství protestantské (34 %), animistické (27 %), římskokatolické (26 %). Přirozený přírůstek obyvatel 2,2 % ročně (1995 – 2000). Negramotnost 22 % (1995). Urbanizace 43 % (1995). – Zaostalý agrární stát s velkým nerostným bohatstvím. Hrubý domácí produkt 370 USD/obyv. (1997). Z ekonomicky aktivních obyvatel pracuje 71 % v zemědělství (1997). Obdělává se 7 % plochy, louky a pastviny pokrývají 40 %, lesy 39 % území (1993). – Pěstuje se cukrová třtina (1,4 mil. t, 1997), kukuřice (1,0 mil. t), maniok, proso, ovoce a zelenina. Chov skotu (2,6 mil. kusů, 1993) a koz. Těžba dřeva (14,6 mil. m3, 1997). Těží se měď (316 000 t, 1997, 11. místo na světě), zinek, kobalt (2. místo na světě, 1995), olovo, stříbro (10 t), zlato. Významný průmysl hutnický (neželezné kovy), dále chemický, potravinářský, stavebních hmot. Doprava zejména silniční a železniční; územím Zambie prochází transafrická železnice (tranzitní přeprava). – Na území osídlené bantuskými kmeny přišli v 19. stol. D. Livingstone a E. Holub. 1890 – 1900 ovládnuta Britskou jihoafrickou společností vedenou C. Rhodesem; podle něho země nazvána Severní Rhodesie. 1953 – 63 součást Federace Rhodesie a Ňaska. 24. 10. 1964 vyhlášena nezávislost a země přejmenována na Zambii. Dlouhé období vlády prezidenta K. D. Kaundy a jeho strany UNIP (od 1972 jediné) přivedlo zemi k hospodářským nezdarům a nepokojům; v roce 1991 byly vyhlášeny demokratické volby, v nichž zvítězila opozice a zrušen výjimečný stav z roku 1964. – Zambie je nezávislá republika, člen Commonwealthu. Hlavou státu je prezident, volený obyvatelstvem na 5 let. Zákonodárným orgánem je jednokomorové Národní shromáždění (150 členů, funkční období 5 let). Poradním orgánem je Sněmovna náčelníků (27 členů), zastupující jednotlivé provincie. Poslední volby se konaly v listopadu 1996. Prezident F. J. T. Chiluba.

Tabulka: Zambie- Predstavitele
PREZIDENTI
1964 – 1991 Kenneth David Kaunda
od 1991 Frederick Jacob Titus Chiluba
 
Související hesla