žánr


1. literární věda, jazykověda typ textu (viz též vlastnosti a typy textů) daný stavbou a obsahem, očekávaným způsobem fungování a opakovaným výskytem textů s týmž souborem žánrotvorných vlastností, např. žádost, esej, fejeton, dizertační práce. Některé žánry mají vlastnosti značně volné (román), jiné striktně vyžadované (rozsudek). Označení poprvé užil N. Boileau-Despréaux ve spisu L'art poétique (1674);
2. výtvarné umění malířské, grafické, někdy i sochařské zachycení výjevů každodenního života, které nejsou součástí tematického cyklu, ale jen ohraničeným momentem děje. Od 16. stol. je to samostatný malířský druh.

Související hesla