Západofranská říše

, raně středověký feudální stát vzniklý v roce 843 rozdělením Franské říše z její západní části; verdunská smlouva určila území Karlu II. Holému, vnukovi Karla I. Velikého. K západofranské říši náležely Neustrie (dnešní severozápadní Francie), Bretaň, Flandry, Burgundsko, Septimánie, Aquitaine a Katalánie, 870 – 80 i část Lotrinska. Po nájezdech Normanů 911 bylo jejich knížatům postoupeno v léno území na západě říše, dnešní Normandie. Po vymření karlovské dynastie v roce 987 ovládli západofranskou řáši Kapetovci, kteří ji přetvořili ve středověký francouzský stát.

Související hesla