Zarathustra

, 9. až 6. stol. př. n. l., perský prorok; reformátor mazdaismu, zakladatel zoroastrismu. Autor gáth. O jeho životě (opředeném legendami) je známo velmi málo; byl knězem původem z vladařského rodu. Vypracoval nábožensko-sociální soustavu založenou na dualismu dobra a zla (věčný boj Ahura Mazdy a Angra Mainju), mezi nimiž může člověk volit. Vystupoval proti bezúčelným obětem dobytka v mazdaismu a proti uctívání starých bůžků. Jeho učení (reforma mazdaismu) naráželo zpočátku na rozhořčený odpor; pod vlivem zázraků, které Zarathustra vykonal, však bylo postupně přijímáno a přijato i králem Vitštáspou, který Zarathustrovi poskytl útočiště a tím prostor k ustavení první obce příznivců.

Související hesla