Záření

, radiace – šíření energie prostorem, a to i ve vakuu. Záření je buď zvláštním typem vlnění (např. akustické záření, záření elektromagnetické), nebo spočívá v přenosu energie uspořádaným pohybem částic, tzv. korpuskulárním zářením (např. záření alfa, záření beta, záření kosmické).

Související hesla