Záření alfa

, α-záření – proud rychle letících jader helia (částice alfa). Vzniká při radioaktivní přeměně některých radionuklidů.

Související hesla